Header image
   
line decor
  Kezdőlap  ::  
line decor
   
 
A Budapestről készített városatlaszunk az első olyan kísérlet, amely módszeresen áttekinti a város kialakulásának térbeli mozzanatait, a lakosság demográfiai és társadalmi jellemzőinek (életkor, a születések és halálozások aránya, iskolázottság, gazdasági aktivitás, foglalkozási szerkezet stb.) területi megoszlását, lakás- és életkörülményeit, a magyar főváros intézményrendszerét (az iskoláktól a bankokig, az utazási irodáktól a bíróságokig), a város életjelenségeit. A CD-ROM 200 térképet, 130 diagramot és közel 300 fotót tartalmaz. Az atlasz fejezetei:

A CD-ROM kiadása a Geomarket Kkt. és a Kossuth Kiadó Rt. közös projektje keretében valósult meg. A Geomarket Kkt. további céljának tekinti a kialakult adatbázis karbantartását és új térképlapok megjelentetését ill. igény szerinti bővítését.

Témakörök
Természeti és történelmi helyzet
  Budapest földrajzi helyzete
    Budapest vizei
Budapest domborzati viszonyai
Budapest éghajlata
  Budapest történetének felvonásai
    Távoli kezdetek (kelta, római "urbanizáció" Budapest földjén)
A történelem hullámvasútján - Buda, Óbuda és Pest a honfoglalástól a 18. század végéig
A "készülődés" évtizedei - Budapest a 18. század vége s 1867 között
Világváros születik - Budapest a dualizmus korában (1867-1918)
Világégések között tétova város (1919-1945)
Megszakított polgárosodás - felemás gyarapodás (1945-1989)
Ismét a városok világpiacán (Budapest jelene)
Népesség
  Demográfia
    Népességszám-változás
A népsűrűség térképei
Népmozgalom
Kormegoszlás
Vándormozgalom
  Foglalkozási szerkezet
    Gazdasági aktivitás
Az aktív keresők nemek szerinti és főbb korcsoportonkénti megoszlása
Az aktív keresők foglalkozás szerinti megoszlása
Munkanélküliség
Lakás-és ingatlanpiac
  Építési szabályozási övezetek, lakóépület-állomány
    A három és többszobás lakások aránya
Az egy épületre jutó lakások száma
Az egy szobára jutó lakosok száma
  Közműellátottság
  Ingatlanpiac
    Családiházak
Lakások
Irodaházak
Gazdaság
  Gazdasági fejlődés
    Gazdasági fejlődés a kiegyezéstől 1996-ig
Gazdasági szervezetek
Külföldi tőke
Privatizáció
  Pénz- és biztosításügy
    Magyar bankrendszer kialakulása
A kétszintű bankrendszer kialakulásától napjainkig
A bankpiac és a bankok rövid jellemzése
A bankok eredményességének csoportosítása, 1994-1995
Lízingtársaságok
Biztosítási piac
A lakosság jövedelmei
  Kereskedelem
    Az 1000 lakosra jutó boltok száma
Budapest kiskereskedelmi bolthálózata
Élelmiszerkereskedelem
Gyorséttermek
Vásárcsarnokok és piacok
Kereskedelmi zónák
Bevásárlóközpontok
A Váci utca bolthálózata
Új típusú kereskedelmi tevékenységek
  Vendégforgalom
    Kereskedelmi szálláshelyek megoszlása típusonként
Szobák megoszlása a kereskedelmi szálláshelyek típusa szerint
Kereskedelmi szálláshelyek megoszlása kerületenként
Szállodai szobák kihasználtsága országosan és Budapesten
Budapest fürdői
Utazási irodák
  Közlekedés
    Utak, járművek
Városi tömegközlekedés
Budapest nemzetközi vasúti és autóbuszforgalma
Budapest nemzetközi légiforgalma
Parkolási övezetek
  Budapest hírközlése
    Telefonellátottság kerületenként
Telefon hálózatfejlesztés
Telefonellátottság
Budapest részesedése az országos távbeszélő állományból
Kerületenkénti lakástelefon ellátottság
Faxkészülékek kerületenként
Közösségi és kábeltelevíziós rendszerek
Szellemi élet, kultúra
  Iskolai végzettség, oktatás
    Az általános iskolai végzettség változása, 1930-1990
Középiskolai végzettséggel rendelkezők aránya a 18 évesnél idősebb lakosságból
A középiskolai végzettségűek számának alakulása, 1930-1990
Középiskolai végzettség, 1990
A középiskolát végzettek aránya az országban, a községekben, a vidéki városokban és Budapesten, 1990
A felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezők aránya a 25 évnél idősebb lakosságból, 1930-1990
Felsőfokú végzettségűek aránya városrendezési körzetenként, 1990
A budapesti lakosság megoszlása iskolai végzettség szerint, 1990
A középfokú oktatás intézményhálózata
  Közművelődés
    Mozik
Színházak
Müvelődési házak
Múzeumok
  Egyházak
    A történelmi egyházak szervezete, vezető testületei és hivatalai
A magyarországi kisegyházak, vallási csoportok, mozgalmak, szekták
A történelmi felekezetek istentiszteleti helyei
A történelmi egyházak szerepe a főváros oktatási, nevelési és kulturális tevékenységében
Egyházi fenntartású közgyűjtemények
Karitatív, szociális és egészségügyi központok
Környezetvédelem
    Légszennyezettség
Táji és természeti adottságok
Zaj- és rezgésterhelés
Hulladékgazdálkodás
Egészségügy
  A lakosság egészségügyi állapota
    A 10 ezer lakosra jutó férfi halálozások száma
Szív- és érrendszeri megbetegedésből származó, 10 ezer lakosra jutó férfi halálozások száma
Daganatos megbetegedésből származó, 10 ezer lakosra jutó férfi halálozások száma
A 10 ezer lakosra jutó női halálozások száma
Szív és érrendszeri megbetegedésből származó, 10 ezer lakosra jutó női halálozások száma
Daganatos megbetegedésből származó, 10 ezer lakosra jutó női halálozások száma
A főváros területén működő fekvőbeteg-ellátó intézmények ágyszámának megoszlása fenntartók, tulajdonosok szerint 1994-ben
  Egészségügyi intézmények
    Ágyszámok fenntartók, illetve tulajdonosok szerint összesen
Önkormányzati kórházak belgyógyászati és sebészeti ágyakkal való ellátottsága (10 ezer lakosra jutó ágyszám)
Budapesti lakosok kórházi ellátása (összes ápolási eset)
Budapesti lakosok kórházi ellátása (aktív ápolási esetek)
Budapesti lakosok kórházi ellátása (krónikus ápolási esetek)
Egy háziorvosra jutó bejelentkezett biztosítottak száma
Egy háziorvosra jutó kerületi lakosok száma
Szakorvosi ellátás Budapesten
Közszolgálat, igazgatás
    Városrészek Budapesten
A város területhasználata, szerkezete
    Pest, Buda és Óbuda 1871. évi területhasznosítási terve
Budapest a Millennium idején
Domináns területhasználat városrendezési körzetenként
Több mint 10 óriásprojekt 10 év alatt
A fővárosi agglomeráció
 
   
© Geomarket 2007