GEOMARKET térinformatikai rendszer

Használati utasítás

A Geomarket© térinformatikai programrendszer minden felhasználó számára tökéletes munkafelületet biztosít. A Geomarket programrendszer egy olyan komplex rendszer, melynek révén a felhasználó könnyen, gyorsan és eredményesen tud dolgozni. A rendszer több mint egy hagyományos térképrajzoló program; valódi térinformatikai szoftver. A rendszer támogatja a különbözõ típusú adatbázis elemzéseket. A felhasználó képes új adatbázis-struktúrákat létrehozni, elemezni, grafikus formában megjeleníteni, illetve a grafikákat térképeken elhelyezni.

A rendszerben az SQL nyelv segíti a felhasználót az adattáblák lekérdezésében, csoportosításában, új adatbázisok kialakításában illetve az analízisben.

A Geomarket rendszer a következõ lehetõségekkel rendelkezik:

A Geomarket és térbeli adatok

A szoftver támogatja a térképek és adatok importját, tehát minden térbeli információt integrálni tud.

Geomarket és az adatkapcsolatok

A rendszer közvetlenül használni tudja a felhasználó a dBase, a Paradox típusú adatbázisait.

A Geomarket szoftver támogatja az adatok elemzését, rendezését, lekérdezését, csoportosítását és új táblák létrehozást.

Az adatbázisok között gyors kapcsolatteremtést pedig az SQL nyelv segítségével, menüvezérelt formában.

Térbeli adatok

A térbeli információk településekhez, megyékhez, posta körzetekhez, értékesítési régiókhoz vagy más földrajzi regionális egységekhez köthetõk. A térképeken megjeleníthetõk a földrajzi egységek nevei. A címek kapcsolásakor lehetõség van interaktív térbeli adatok elhelyezésére a térképeken.

A térszerkezeti analízis

A Geomarket szoftver segítségével a felhasználó térszerkezeti elemzéseket végezhet. Az elemzések során a felhasználónak lehetõsége van új térbeli egységek körzetek kialakítására, összevonására, csoportosítására a vizsgált területek újra számítására. A rendszer lehetõvé teszi a feldolgozott adatok térbeni megjelenítését pl. a vásárlók területi szóródását, az értékesítési területek meghatározását, új telephely választást.

Milyen területeken alkalmazható a Geomarket szoftver ?

Az általunk adott felsorolást koránt sem tekintjük teljes körûnek inkább csak a fõbb lehetõségek bemutatására kívántunk szorítkozni. A felsorolás nem fejezhetõ be......

kezdőlap
következő oldal